skip to Main Content
Nieuwe Pensioenregeling In 2021

Nieuwe pensioenregeling in 2021

De pensioenregeling voor payrollwerknemers verandert

In Nederland worden wetten continu aangepast. Een van de redenen om te kiezen voor payrolling is dat u niet de hele tijd bezig hoeft te zijn met deze veranderingen. Een professioneel payrollbedrijf regelt de aanpassingen voor u. In 2020 kwamen er veel nieuwe wetten voor payroll. Vanaf januari 2021 verandert ook de pensioenregeling voor payrollwerknemers. Wij vertellen u wat deze wijziging precies inhoudt.

Wat verandert er per januari 2021?

Per januari 2021 krijgen payrollkrachten op grond van de WAB recht op een adequate pensioenregeling. Er zijn twee manieren om een passende pensioenregeling te realiseren:

  1. Payrollkrachten doen mee met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken
  2. Een aparte pensioenregeling voor de payrollkrachten

Wat is een adequate pensioenregeling?

Een eis die gesteld wordt in de WAB is dat de pensioenregeling adequaat moet zijn. Maar wat houdt dat precies in? In het kort zijn er 4 eisen waar de regeling aan moet voldoen.

  • Er is geen wachttijd. Dit betekent dus dat werknemer vanaf de eerste werkdag al deelneemt aan de regeling en ook direct rechten opbouwt.
  • Er is naast een ouderdomspensioen ook een dekking voor een nabestaandenpensioen.
  • De premie is berekend op basis van de normpremie die in de wet is vastgesteld. Deze normpremie kan jaarlijks veranderen.
  • De normpremie wordt niet doorberekend aan de werknemers.

Welke manier heeft de voorkeur?

Welke van de twee manieren het best bij uw bedrijf past, is afhankelijk van verschillende factoren. Om tot een keuze te komen, is het aan te raden dat de payrollwerkgever overlegt met de inlener. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de administratieve lasten, de complexiteit van de regeling en eventuele extra kosten.

Geef een reactie

Back To Top